Workshop “Demers de initiere a cariere dupa incheierea studiilor: infiintarea unei activitati PFA”

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera
Află ce-ţi doreşti cu adevărat! Noi te ajutăm să decizi!

Absolvenţii şi studentii Universităţii Spiru Haret, beneficiază de serviciile oferite de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) prin libera alegere, iar serviciile oferite sunt gratuite. Consilierea individuală sau în grup are loc la cerere, după o programare prealabilă.
Consilierii Centrului lucrează cu studenţii şi cu absolvenţii pentru a-i ajuta să-şi clarifice planurile privind cariera, să găsească cele mai potrivite oportunităţi profesionale şi educaţionale şi le oferă consiliere şi suport în propria dezvoltare. Continue reading

Grup de lucru ,,Autocunoașterea și dezvoltarea personală – primii pași către carieră”

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera
Află ce-ţi doreşti cu adevărat! Noi te ajutăm să decizi!

Absolvenţii şi studentii Universităţii Spiru Haret, beneficiază de serviciile oferite de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) prin libera alegere, iar serviciile oferite sunt gratuite. Consilierea individuală sau în grup are loc la cerere, după o programare prealabilă.
Consilierii Centrului lucrează cu studenţii şi cu absolvenţii pentru a-i ajuta să-şi clarifice planurile privind cariera, să găsească cele mai potrivite oportunităţi profesionale şi educaţionale şi le oferă consiliere şi suport în propria dezvoltare.
Derulăm workshop-uri pentru dezvoltarea unor abilităţi profesionale, personale şi de orientare în carieră.

16 Noiembrie 2016
Grup de lucru ,,Autocunoașterea și dezvoltarea personală – primii pași către carieră”
Coordonator: Victoria Stan

Continue reading

INCEPE ADMITEREA!

Incepe admiterea !

Perioada de inscriere : Iunie-Septembrie
Documente necesare:
– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2013 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
– certificatul de naştere, în copie (xerox);
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
– adeverinţă medicală tip;
– copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
– 3 fotografii 3/4;
– copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
– un dosar plic.
Lista facultatilor:

Bucureşti

Braşov

Câmpulung-Muscel

Constanţa

Craiova

Râmnicu-Vâlcea

Detalii suplimentare pentru fiecare facultate,program de studiu / specializare puteti obtine accesand site-ul http://www.spiruharet.ro/